Registrering till tRAppen

tRAppen är en kostnadsfri motivationstjänst som hjälper dig med en inflammatorisk reumatisk sjukdom (t.ex. ledgångsreumatism(RA), psoriasisartrit, AS, SLE, myosit) att upprätthålla regelbunden motion och träning. Du kommer att vara med i en grupp med andra som också har en reumatisk sjukdom.

För mera information, se tRAppens hemsida www.ki.se/nvs/trappen

Vill du registrera dig enskilt eller som en grupp?

Enskilt

När du registrerar dig enskilt kommer du att placeras i en grupp med andra tRAppen användare.

Grupp

När du registrerar en grupp behöver ni vara mellan 8 till 20 deltagare. Se till att du har namn och epostadresser till samtliga deltagare.

Individanmälan

När du anmäler dig som individ kommer du att placeras i en grupp med andra tRAppen deltagare.

Dubbelkolla att du angivit rätt epostadress.

Gruppanmälan

1) Börja med att fyll i dina uppgifter nedan och klicka sedan på Lägg till.

2) Klicka sedan på Lägg till deltagare och fyll i uppgifterna för respektive deltagare. Upprepa tills alla deltagare är tillagda.

3) Avsluta genom att klicka på Registrera grupp

Din grupp bör bestå av 8-20 deltagare.

Om du har några frågor - skicka ett mail till trappen@weplus.se

Dubbelkolla att du angivit rätt epostadress.